ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਟੈਕਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਮਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਨ।

ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਸ ਬੈਠਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ।

“Once I thought to write a history of the immigrants in America. Then I discovered that immigrants were American history.”

OSCAR HANDLIN

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ– ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੋਣ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ – ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੇਖ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

“A satisfied customer is the best business strategy of all.”

MICHAEL LEBOEUF

ਟੈਕਸ– ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ।

“The hardest thing in the world to understand is the Income Tax.”

ALBERT EINSTEIN

ਬੀਮਾ– ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“Fun is like life insurance; the older you get. The more it costs.”

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Contact Us

0 Comments

Blogs

Subscribe To Our Blog

Join our mailing list to receive the latest updates when new blogs are added.

You have Successfully Subscribed!

Share This
%d bloggers like this: